Stappenplan / aanpak

Een opdracht begint met een kennismakingsgesprek. Wanneer we elkaar begrijpen en op één lijn zitten, informeer ik u over een plan van aanpak. Het is belangrijk dat we enthousiast zijn en dat er een ‘klik’ is.
In het plan van aanpak staat een opdrachtomschrijving met een beschrijving van de betreffende ruimten. Verder een beschrijving van mijn werkzaamheden, naast het ontwerp, zijn er ook taken als het begeleiden van het project, inkopen van meubilair en zoals het bewaken van de esthetische uitvoer/kwaliteit tijdens de realisatie.

Vervolgens ga ik aan het werk. Eerst bekijk ik, indien mogelijk, de ruimte waar het om gaat en de (bouw)tekeningen om een goed inzicht te krijgen.
In overleg gaan we bepalen of de opdracht op uurbasis of op basis van een offerte wordt uitgevoerd.
Dan maak ik een schetsontwerp [Voorlopig Ontwerp] en bespreek ik dit eerste ontwerp met u. In de hierop volgende periode gaan we de diepte in. Ik werk het concept steeds verder uit tot een Definitief Ontwerp en u blijft daar vanzelfsprekend steeds bij betrokken.

U kunt mij inschakelen voor bijvoorbeeld:

  • interieuradvies, van klein advies tot ontwerp van de totale inrichting;
  • kleurconcept (al dan niet op locatie);
  • het ontwikkelen van een interieurconcept voor een compleet huis, kantoor, gebouw;
  • brainstormsessies met u en/of uw medewerkers ten aanzien van het interieur en of procesbegeleiding voorafgaande aan het ontwikkelen van een concept

Indien de opdracht meer omvat dan slechts een enkel advies ontvangt u van tevoren een offerte. Een offerte voor een interieurconcept kan er als volgt uitzien:

  • De kosten voor het maken van een Voorlopig Ontwerp (inclusief voorstel meubels, lichtplan, kleuren/materialen);
  • De kosten voor het maken van een Definitief Ontwerp (inclusief voorstel meubels, lichtplan, kleuren/materialen;
  • De kosten die op nacalculatie worden berekend (bijv. repro- en reiskosten, begeleidingsuren, overleguren);
  • Aanvraag van offertes voor meubels bij leverende partijen.

Over het algemeen offreer ik alleen het ontwerp zelf (dus het creatieve deel) en bereken ik de overige uren, zoals de overleg-, proces- en begeleidingsuren op nacalculatie.
De ervaring leert dat deze per opdracht erg kunnen verschillen en vaak lastig zijn in te schatten. Doordat ik ze apart benoem, kunt u zelf bepalen wanneer en hoe u mij wilt inschakelen. Dit kan ook anders indien u dit wenst en de omvang van de opdracht goed inzichtelijk is. Soms is er grote spoed en wilt u zo snel mogelijk verder; in andere gevallen wilt u de kosten in de hand houden en kunt u een aantal zaken wellicht combineren waardoor ik ze kan samenvoegen en het een en ander dus minder tijd kost.

Omdat geen opdracht hetzelfde is en om misverstanden te voorkomen, overleggen we dit soort gevallen van tevoren.